Arbeidsmiljø / Sosial media

Hold orden på arbeidet

Det er begrenset hvor mye vi kan få til i løpet av en arbeidsdag. De fleste av oss gjør hva vi kan, og gjør vårt beste for å gjøre hva vi kan, og multitasker der vi kan. Men enn hvor populært det er på arbeidsplassen, er vi mennesker faktisk nokså dårlig til å multitaske. Og selv om det finnes metoder å multitaske bedre på, finnes det heller andre måter vi kan øke produktiviteten vår på – gjennom orden. Jo mer organisert og konsentrert vi jobber, jo mer kan vi få utrettet i løpet av de 8 timene vi tilbringer på arbeidsplassen!

Tidshåndtering

Nøkkelen til produktivitet er tidshåndtering. Å håndtere den begrensede tiden du har i løpet av en dag, er helt kritisk når det kommer til arbeidsflyt! remedia.no2Derfor anbefaler vi å bruke en produksjonsdagbok. Her kan du notere hva du fikk gjort i løpet av dagen, og på kvelden kan du organisere hva du ønsker å få gjort i løpet av morgendagen. Slik holder du orden på hva du kan utrette på en dag, og hvilke forventninger du burde ha. I denne dagboken kan du også notere tid til andre nødvendige ting utenfor jobben – om du starter dagen med «meg-tid», kan du unnagjøre alt av sosiale medier og e-poster som bør besvares, og sånn sett få mer tid til arbeid når du jobber. Husk også på å planlegge kaffepauser i løpet av dagen – å jobbe uten pauser vil til slutt ødelegge både motivasjon og konsentrasjon! Disse bør helst være rutinemessige, da det gjør det lettere å forutse hvor mye fritid du trenger i løpet av arbeidet.

 

Struktur

Sannheten er at vi kan få mye mer gjort om vi strukturerer arbeidsdagen vår. Å simpelthen sette seg ned om morgenen og å jobbe til det siste minuttet av arbeidsdagen fører til at arbeidet kontinuerlig synker i kvalitet, og at de siste få timene på jobb ikke er like produktive som de første par timene. En arbeidsmetode som har blitt utrolig populær blant studenter, er pomodorometoden. Her jobber vi i økter av 25 minutter, med 5 minutters pause mellom hver blokk. I disse 5 minuttene kan en ta seg av alle distraksjoner som dukker opp i løpet av arbeidet, som sosiale medier, e-post og sjekking av internettaviser. Etter en har gjort fire ‘pomodoroer’, tar man en lengre pause på 30-40 minutter. Metoden er blitt populær fordi den gjør det lettere å sette seg ned og vie fullt fokus til den aktuelle oppgaven. Samtidig gjør den det også lettere å logge hva du gjør, og du blir selv klar over hvor mye du er i stand til å få til på en halvtime.