Markedsføring og økonomi

God markedsføring gir bedre arbeidsliv

Det høres kanskje merkelig ut, men dersom en bedrift er gode på markedsføring, er de også gode på andre områder. Et av disse områdene er selve arbeidsforholdene for de ansatte og måten de ansatte føler seg behandlet på innad i bedriften. Dersom de ansatte trives med jobben sin, blir også markedsføringen av bedriften deretter. Bedrifter som er gode på å selge seg selv, får også tak i de beste og mest ettertraktede medarbeiderne. Som vi skjønner, så henger egentlig alt dette sammen. Det handler om å skape en postitiv sirkel som gjør at både bedriften og de ansatte kan blomstre sammen. Bedrifter som kun jobber med reklame og markedsføring er gjerne svært gode på dette. De skaper kreative og lekne miljøer der de ansatte kan boltre seg med sin kreativitet.

Flere faller utenom

Nå er det slik at svært mange bedrifter fortsatt har mye å lære når det gjelder godt arbeidsmiljø. Det finnes fortsatt mange tilfeller av mobbing på arbeidsplassen, dårlige hygieniske forhold eller rett og slett helsefarlige arbeidssituasjoner. Flere og flere unge vegrer seg for å komme seg inn i arbeidslivet enn før. politikerne krangler om hvem som har skylda for at flere og flere unge faller utenom arbeidslivet. Kanskje prøver de en stund, men så blir de sykemeldt eller trekker seg av andre grunner. Det kan være mange faktorer til dette, men man kan ikke bare skylde på politikerne. Man bør heller se på de unges nærmiljø og skolegang. Er de blitt overbeskyttet? Er kravene for store når de møter virkeligheten? Her er det både foreldres og arbeidsgiveres ansvar å finne svaret. Vi ønsker ikke å ende opp i et samfunn der unge mennesker blir gående på trygd. Tenk bare på de felles kostnadene dette vil føre med seg for alle.

Hva kan man gjøre med saken?

Det er viktig å satse mer og mer på utplassering og elevbedrifter i den norske skole. Slik får elevene føle virkeligheten på kroppen før de kanskje ender opp med en utdanning som egentlig ikke er riktig for dem selv. Det er lett å følge strømmen og motebildet når man velger hvilken studieretning som passer best. I dag er det lite fokus på at man skal tenke på viktige faktorer som helse, arbeidstider og lønn. Det er rett og slett for stort fokus på det å skulle realisere seg selv! Men når alt kommer til alt, så er det jo disse faktorene som utgjør om et menneske orker å jobbe i samme yrke, år etter år. Det er nok på tide med et skifte i rådgivningen innad i skolen. Mer fokus på helse og trivsel enn interesser. En hobby kan man alltids ha tid til ved siden av jobben!